Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị

1.1.              Sứ mạng

Trường CĐCN Tuy Hòa thông qua giáo dục và đào tạo góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững xã hội, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời Trường còn là Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống, phục vụ có hiệu quả đối với cộng đồng xã hội và xây dựng nền kinh tế tri thức.

 1.2.              Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa sẽ trở thành trường đại học đa ngành, chất lượng cao của Bộ Công Thương vào năm 2015, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học công nghệ đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Trường vận hành theo phương châm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người học, luôn giúp người học thực hiện ước mơ hoài bão của mình.

Trở thành trường có vị trí cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; có khả năng cạnh tranh về các mặt sau:

- Chất lượng và hiệu quả cao trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, theo các ngành công nghệ mũi nhọn đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cao cấp, chất lượng cao;

- Trở thành Trung tâm văn hoá, đạo đức và phát triển văn hóa nhà trường;

- Phát triển các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu đáp ứng nhu cầu kinh tế- xã hội, nhu cầu của các đối tác, khách hàng;

- Phát triển chính sách và các cơ chế quản lý nhà trường hiện đại;

- Có nhiều quỹ học bổng và các chính sách hỗ trợ học tập, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên…

 

1.3.              Hệ thống giá trị cơ bản

 Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa lấy những giá trị cơ bản của con người và chuẩn mực công nghiệp là nền tảng cho sự phát triển dài hạn của nhà trường, kiên định khát vọng vươn tới và góp phần phát triển những giá trị sau:

- Vì sự phát triển toàn diện của con người, người học là trung tâm;

- Phụng sự cộng đồng với các mục tiêu và các chuẩn mực cao;

- Chất lượng, nhu cầu và lợi ích chính đáng của người học;

- Tôn trọng tài năng, sự khác biệt và sự phát triển cá nhân sáng tạo;

- Hội nhập, hợp tác và cạnh tranh bằng sức mạnh và tín nhiệm của mình trong quan hệ tôn trọng lẫn nhau;

- Chịu trách nhiệm cao trước người học, Nhà nước và cộng đồng về mọi hoạt động và ảnh hưởng của trường;

   - Làm việc chủ động, sáng tạo và hiệu quả;.

CHUYÊN MỤC
dang-ky-tuyen-sinh
TIN TỨC NỔI BẬT
1234b.jpg
Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 38

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 16/08/2017

xxxxxxxx.jpg
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo năm học 2016 - 2017

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 16/08/2017

1000i.jpg
Hội nghị sơ kết 1 năm phối hợp đào tạo nghề phổ thông

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 13/08/2017