Lịch sử phát triển

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tiền thân là Trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2, thành lập ngày 01/08/1978 theo Quyết định số 281-QĐ/TC của Tổng cục Địa chất. Đến ngày 21/12/1991, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 575/CNNg-TC của Bộ Công nghiệp nặng.

Thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 5073/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 3339/QĐ-BCN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Tên bằng tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa;
Tên giao dịch quốc tế: TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE;
Tên viết tắt: TIC;
Trụ sở chính: 261 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Cơ sở 2: Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.         

          - Điện thoại:         0257.3828248
          - Fax:                    0257.3828156
          - Website: Tic.edu.vn
          - E-mail: Webmaster@tic.edu.vn

- Ngày truyền thống của Trường là ngày 15 tháng 10
- Bộ chủ quản: Bộ Công Thương.
          Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

      

CHUYÊN MỤC
dang-ky-tuyen-sinh
TIN TỨC NỔI BẬT