Công đoàn

Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa trong suốt 35 năm qua luôn là người đồng hành cùng với lãnh đạo nhà trường, chia xẻ và tháo gỡ khó khăn, đồng thời tìm hướng phát triển hợp với tình hình thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Công đoàn trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của CĐCS, gắn bó chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường.

      Tổ chức Công đoàn đă thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước và các chế độ trong Trường đối với cán bộ, công chức, thường xuyên tập hợp ý kiến của đoàn viên công đoàn phản ảnh cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu và góp ý kiến của mình vào việc xử lý những vấn đề phát sinh, giải đáp được ý kiến thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

      Từ nhiều năm qua, Công đoàn trường đă tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động "Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm". Công đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, có tác dụng tích cực đối với hoạt động chung của nhà trường trong phong trào thi đua giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chấp hành kỷ cương của Trường.

        Công đoàn cùng với chính quyền thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ động viên cán bộ, công chức, tạo quan hệ đoàn kết gắn bó, đoàn viên công đoàn tham gia nhiệt tình trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động xã hội. Trong 35 năm xây dựng và phát triển Công đoàn nhà trường đã thực sự là tổ chức chính trị, là một trung tâm đoàn kết, là một nhân tố góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của nhà trường.

        Với những thành tích đạt được, Công đoàn trường được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Cờ thi đua năm học 2011-2012.

CHUYÊN MỤC
dang-ky-tuyen-sinh
TIN TỨC NỔI BẬT