Chức năng và nhiệm vụ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa trực thuộc Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực công nghệ: Kỹ thuật địa chất, hóa chất, thông tin, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, cơ khí, kinh tế, môi trường theo quy định của pháp luật; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội.

          Trường có các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

 1.        1- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực công nghệ: Kỹ thuật địa chất, hóa chất, thông tin, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, cơ khí, kinh tế, môi trường.
 2.        2- Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật chuyên ngành và công nhân kỹ thuật bậc cao.
 3.        3- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với ngành nghề Trường được phép đào tạo theo chương trình khung do nhà nước quy định.
 4.        4- Thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý người học, quản lý quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục.
 5.        5- Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
 6.        6- Tổ chức nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ chuyên ngành; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất.
 7.        7- Dịch vụ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực nghiệm sản xuất, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo.
 8.        8- Tổ chức các hoạt động in ấn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.
 9.        9- Hợp tác quốc tế, liên kết liên thông về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ với các cơ quan, tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước.
 10.         10- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được nhà nước giao. 
 11.         11- Quản lý tổ chức, biên chế theo phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.
 12.         12- Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường; bảo vệ tài sản và thực hiện các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.
 13.         13- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định.
 14.        14- Thực hiện các quy định khác theo quy định của pháp luật.
CHUYÊN MỤC
dang-ky-tuyen-sinh
TIN TỨC NỔI BẬT
20032128_1885212758410329_260971596579103025_n.jpg
Trắc địa và những bước nghề vững chắc

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 14/09/2017

20861020_923111341176807_193823552_o.jpg
Viết tiếp những câu chuyện chọn nghề

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 12/09/2017

21557927_937666569721284_2035470271010737794_n.jpg
Lễ chào cờ đầu năm học 2017 - 2018

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 12/09/2017

20170831_122629.jpg
Học nghề để vượt lên chính mình và làm nghề để khẳng định mình

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 31/08/2017