Chất lượng đào tạo

     Chương trình đào tạo của nhà trường thực hiện theo chương trình khung của Bộ ban hành, luôn gắn liền với yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Trường thực hiện nghiêm việc quản lý qúa trình đào tạo, chú trọng giáo dục toàn diện nên chất lượng đào tạo nhất là tay nghề của học sinh luôn được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài ngành đánh giá cao.

      Trường thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục học sinh nên các tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm kỷ luật luôn ở tỷ lệ thấp. Trong trường chưa để xảy ra các tệ nạn xã hội.

Kết kết qủa cụ thể như sau:

- Môn học lý thuyết đạt yêu cầu 98%, trong đó có 30% khá, giỏi.

- Thực hành đạt yêu cầu 99%, trong đó có 35% khá, giỏi.

- Thi tốt nghiệp đạt yêu cầu 98%, trong đó có 30% khá, giỏi.

Học sinh sau khi tốt nghiệp được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để sớm có việc làm, trên 80% học sinh tốt nghiệp có việc làm ngay, phù hợp với ngành nghề được đào tạo (một số ngành như: Địa chất, Khoan thăm dò, Trắc địa - Địa chính... gần 100% có việc làm ngay).

Qua khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho thấy đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của trường đào tạo đã đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, có phẩm chất đạo đức tốt, gắn bó với nghề, có năng lực chuyên môn rộng, thích ứng và hòa nhập nhanh với môi trường lao động công nghiệp, có chí tiến thủ, làm chủ được phương tiện kỹ thuật, đáp ứng nhanh các yêu cầu của thực tiễn sản xuất... Luôn luôn được các doanh nghiệp tin cậy và đánh giá cao. Nhiều học sinh của trường sau thời gian công tác đã phấn đấu thành những thợ giỏi, thợ bậc cao, thợ cả, cán bộ quản lý chủ chốt ở các doanh nghiệp sản xuất như quản đốc, giám đốc...

CHUYÊN MỤC
dang-ky-tuyen-sinh
TIN TỨC NỔI BẬT