Kết quả đánh giá ngoài hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

      Sau hơn một năm (từ 29/9/2015) chính thức vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã mời đánh giá ngoài để kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của Trường cũng như việc vận hành hệ thống bởi Công ty QATECHNIC - Cộng hòa Liên Bang Đức trong hai ngày 17 & 18/11/2016.

Ông Trần Hoàng Thái, Trưởng đoàn đánh giá ngoài Công ty QATECHNIC - Cộng hòa Liên Bang Đức.

      Hệ thống ISO 9001:2008 của Trường bao gồm: Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng mỗi năm học; Sổ tay chất lượng; 56 quy trình, trong đó có 04 quy trình bắt buộc để kiểm soát và đánh giá thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng; 52 quy trình còn lại áp dụng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc.
     Để chuẩn hóa, điều chỉnh kịp thời các vấn đề tồn tại trong quá trình vận hành Nhà trường đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn công nghệ quản lý quốc tế đánh giá nội bộ 2 lần vào các ngày 17,18/11/2015 và ngày 9,10/6/2016.
    Đoàn đánh giá ngoài tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống cũng như kết quả thực hiện hệ thống của Trường và đã đưa ra kết luận, đánh giá cao kết quả triển khai, tổ chức vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Nhà trường:
- Hồ sơ, tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của Trường và các đơn vị đầy đủ, đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Các thủ tục, quy trình dùng chung và các quy trình riêng của các đơn vị đạt yêu cầu, rõ ràng, cụ thể.
- Kết quả tổ chức vận hành hệ thống ISO 9001:2008 của Nhà trường và các đơn vị đạt kết quả tốt.
- Quy trình soạn thảo và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của trường đảm bảo chặt chẽ, lô gíc, khoa học.
      Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại mà đoàn đánh giá ngoài khuyến cáo các đơn vị liên quan chú ý điều chỉnh lại cho phù hợp trong thời gian sớm nhất.
      Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã kết luận:
      Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 900:2008 của trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa được công nhận và sẽ được cấp giấy chứng nhận sau khi khắc phục xong các vấn đề còn tồn tại.

Trung Hòa

(Ảnh Bích Tuyền)

CHUYÊN MỤC
dang-ky-tuyen-sinh
TIN TỨC NỔI BẬT