Trường CĐ CN Tuy Hòa được cấp Giấy chứng nhận hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

      Sau quá trình kiểm tra, đánh giá ngoài, ngày 30/12/2016 Trường CĐ CN Tuy Hòa đã chính thức được Công ty QATECHNIC - Cộng hòa Liên Bang Đức cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
      Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 3 năm (từ 02/12/2016 đến 01/12/2019). Phạm vi chứng nhận thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Định kỳ hàng năm, các chuyên gia QATECHNIC sẽ đến Trường để kiểm tra đánh giá việc duy trì hiệu lực của hệ thống.

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

      Với những cải tiến nhằm giúp việc xây dựng hệ thống quản lý của các tổ chức ngày một hoàn thiện, hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu của việc phát triển bền vững, bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có khả năng tích hợp nhiều hệ thống quản lý chất lượng khác vào vận hành, nhất là với tư duy quản lý dựa trên cơ sở quản lý rủi ro và cơ hội của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ giúp tổ chức dự báo trước được những tác động không mong muốn để có các phương án đề phòng, xử lý phù hợp, hạn chế sự tác động tiêu cực đến hoạt động của tổ chức.

NGƯT, TS. Trần Đắc Lạc Hiệu Trưởng Nhà trường đại diện Trường nhận Giấy chứng nhận

      Việc vận hành hệ thống ISO 9001:2015 của Trường CĐ CN Tuy Hòa hướng đến mục tiêu đáp ứng và thoả mãn ngày một tốt hơn yêu cầu của HSSV, các bậc phụ huynh, nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp… góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, thương hiệu của Nhà trường.

Trung Hòa

CHUYÊN MỤC
dang-ky-tuyen-sinh
TIN TỨC NỔI BẬT