Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Thứ bảy, 6/2/2016
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 

TIN NỔI BẬT

KẾ HOACH TỔ CHỨC HỘI THẢO KH&CN LẦN 1 NĂM 2016
Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường CĐCN Tuy Hòa tổ chức Hội thảo KH&CN lần 1 năm 2016 nhằm hoàn thiên đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2015-2017 và đề xuất đề tài KH&CN năm 2016-2017.

Xem tiếp
  THÔNG BÁO - TIN TỨC
Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

Xem tiếp
KẾ HOACH TỔ CHỨC HỘI THẢO KH&CN LẦN 1 NĂM 2016 (19/1/2016)
Khen thưởng Cán bộ, Giảng viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2015 (18/1/2016)
  ĐÀO TẠO - TUYỂN SINH
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 - NĂM 2015
Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa liên kết với Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Kết quả thi cụ thể như sau

Xem tiếp
LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC  (15/10/2015)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TCCN - CD NĂM 2015 (21/8/2015)
  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THÔNG BÁO LỊCH THI LIÊN THÔNG TỪ CĐ lên ĐH (Đợt 2)

Xem tiếp
Thông báo TKB các Lớp Tiếng Anh K5 (8/1/2013)
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tỉnh: "Nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất môi trường xã An Lĩnh và các giải pháp khắc phục trượt lở đất đá" (20/2/2012)
  GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA NHẬN "BIỂU TƯỢNG VÀNG NGUỒN LỰC VIỆT NAM" LẦN THỨ I - NĂM 2011

Xem tiếp
Chương trình hành động giai đoạn 2010-2012 (1/12/2010)
Các văn bản (30/7/2010)
  TKB - ĐIỂM - LỊCH THI
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 35_LẦN 2
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp cho học sinh các lớp khóa 35 bậc trung cấp chuyên nghiệp.
(Chi tiết xem tại Kế hoạch thi)

Xem tiếp
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 35 NĂM 2014 (10/4/2014)
THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 34 (13/9/2013)
  ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CBVC
THÔNG BÁO THAM GIA HỌC LỚP BỒI DƯỠNG CBQL KHOA, PHÒNG, BỘ MÔN
Căn cứ thông báo số 51/HVQLGD-TTBD ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Học viện quản lý giáo dục. Căn cứ nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà và được sự nhất trí của Ban Giám hiệu nhà trường Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau:

Xem tiếp
  CÔNG KHAI THEO TT 09/2009
CÔNG KHAI NĂM HỌC 2014-2015
Thực hiện thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GD&ĐT và công văn số: 8448 /BGDĐT –KHTC ngày 14/11/2012 về việc công khai đối với cơ sở Giáo dục Đại học. Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa thông báo công khai các tiêu chí theo yêu cầu Bộ GD&ĐT để người học biết.

Xem tiếp
CÔNG KHAI NĂM HỌC 2013-2014 (16/1/2014)
CÔNG KHAI NĂM HỌC 2012-1013  (16/1/2013)
  CÔNG KHAI CẤP PHÁT VP-CC
THÔNG TIN CÔNG KHAI CẤP PHÁT PHÔI VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
Thực hiện chỉ thị của Bộ Giáo dục về công khai thông tin cấp phát văn bằng chứng chỉ cấp phát hằng năm. Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa thực hiện công khai cấp phát văn bằng như sau:

Xem tiếp

English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập