Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Chủ nhật, 29/3/2015
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 

TIN NỔI BẬT

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP TUY HÒA: NHỮNG ĐIỂM MỚI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc xây dựng đề án tuyển sinh cao đẳng năm 2015. Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa hoàn thành việc xây dựng đề án tuyển sinh 2015 cơ những điểm mới sau:

Xem tiếp
  THÔNG BÁO - TIN TỨC
Quy chế Thi đua, Khen thưởng
Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà (Ban hành kèm theo Quyết định số 132 /QĐ-CĐCN-TĐKT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà).

Xem tiếp
Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 (17/3/2015)
Thông báo chế độ Miễn giảm Học phí, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập HSSV học kỳ 2 năm học 2014-2015 (11/3/2015)
  ĐÀO TẠO - TUYỂN SINH
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP TUY HÒA: NHỮNG ĐIỂM MỚI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc xây dựng đề án tuyển sinh cao đẳng năm 2015. Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa hoàn thành việc xây dựng đề án tuyển sinh 2015 cơ những điểm mới sau:

Xem tiếp
THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 (29/1/2015)
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHỈNH LÝ (21/11/2014)
  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thông báo TKB các Lớp Tiếng Anh K5
Danh sách và thời khóa biểu các lớp tiếng Anh giao tiêp K5

Xem tiếp
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tỉnh: "Nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất môi trường xã An Lĩnh và các giải pháp khắc phục trượt lở đất đá" (20/2/2012)
Danh sách đề tài ký hợp đồng thực hiện đợt 1 năm 2011-2012. (17/2/2012)
  GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA NHẬN "BIỂU TƯỢNG VÀNG NGUỒN LỰC VIỆT NAM" LẦN THỨ I - NĂM 2011

Xem tiếp
Chương trình hành động giai đoạn 2010-2012 (1/12/2010)
Các văn bản (30/7/2010)
  TKB - ĐIỂM - LỊCH THI
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 35_LẦN 2
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp cho học sinh các lớp khóa 35 bậc trung cấp chuyên nghiệp.
(Chi tiết xem tại Kế hoạch thi)

Xem tiếp
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 35 NĂM 2014 (10/4/2014)
THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 34 (13/9/2013)
  ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CBVC
THÔNG BÁO THAM GIA HỌC LỚP BỒI DƯỠNG CBQL KHOA, PHÒNG, BỘ MÔN
Căn cứ thông báo số 51/HVQLGD-TTBD ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Học viện quản lý giáo dục. Căn cứ nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà và được sự nhất trí của Ban Giám hiệu nhà trường Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau:

Xem tiếp
  CÔNG KHAI THEO TT 09/2009
CÔNG KHAI NĂM HỌC 2013-2014
Thực hiện thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GD&ĐT và công văn số: 8448 /BGDĐT –KHTC ngày 14/11/2012 về việc công khai đối với cơ sở Giáo dục Đại học. Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa thông báo công khai các tiêu chí theo yêu cầu Bộ GD&ĐT để người học biết.

Xem tiếp
CÔNG KHAI NĂM HỌC 2012-1013  (16/1/2013)
Công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT (20/7/2010)
  CÔNG KHAI CẤP PHÁT VP-CC
THÔNG TIN CÔNG KHAI CẤP PHÁT PHÔI VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
Thực hiện chỉ thị của Bộ Giáo dục về công khai thông tin cấp phát văn bằng chứng chỉ cấp phát hằng năm. Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa thực hiện công khai cấp phát văn bằng như sau:

Xem tiếp

English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập