Thông báo mức học phí Học kỳ 1 năm học 2016 -2017

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã ban hành thông báo 723 ngày 8/7/2016 của Hiệu trưởng nhà trường về việc thu học phí Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

 

A. CÁC LỚP CHÍNH QUI HỌC TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH

  1.            BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUI NIÊN CHẾ

 

TT

Nhóm ngành, nghề

Ngành/ nghề đào tạo

Mức thu đ/ tháng

1

Kinh tế

 

540.000 đ

2

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật. công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

Kỹ thuật sửa chữa- lắp ráp máy tính, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại, Hàn

630.000 đ

 

 

  1.         BẬC TRUNG CẤP

 

TT

Nhóm ngành

Ngành/ Nghề đào tạo

Mức thu đ/ tháng

1

Kinh tế

Ngành:

- Kế toán doanh nghiệp

- Quản lý doanh nghiệp

470.000 đ

2

Kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật; du lịch

2.1. Nhóm ngành:

- Tin học ứng dụng

- Công nghệ kỹ thuật địa chất

- Trắc địa – Địa hình - Địa chính

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Công nghệ kỹ thuật điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Hóa phân tích

- Quản trị mạng máy tính

- Hướng dẫn du lịch 

- Công nghệ kỹ thuật ô tô – máy kéo

- Công nghệ kỹ thuật nhiệt

- Khai thác mỏ

- Công nghệ Hàn

- Hệ thống điện

- Thiết kế thời trang

 

2.2. Nhóm nghề:

- Điện công nghiệp

- Điện tử công nghiệp

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Nguội sửa chữa máy công cụ

- Hàn

- Cắt gọt kim loại

- Khoan thăm dò địa chất

- Công nghệ ô tô

- Phân tích sản phẩm lọc dầu

- Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

- Kỹ thuật khai thác hầm lò

550.000 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.000 đ

 

 

  1.      BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUI ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

 

Năm học

Loại học phần

Kinh tế

Kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật

2016-2017

(Học kỳ 1)

Lý thuyết

176.000 đồng/ 01 tín chỉ

190.000 đồng/ 01 tín chỉ

Thực hành

187.000 đồng/ 01 tín chỉ

239.000 đồng/ 01 tín chỉ

 

     Học phí các lớp tín chỉ được tính dựa trên tổng số tín chỉ đăng ký cho học kỳ hiện tại. Riêng học phí GDQP-AN (gồm 8 TC) là học phần điều kiện sẽ có thông báo riêng trước khi sinh viên tham gia học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh.

 

B. CÁC LỚP CHÍNH QUI HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

 

            Học phí các lớp Cao đẳng liên thông học ngoài giờ hành chính được tính bằng 1,2 lần so với các lớp trong giờ hành chính cụ thể như sau:

 

Năm học

Loại học phần

Kinh tế

Kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật

2016-2017

(Học kỳ 1)

Lý thuyết

211.200 đồng/ 01 tín chỉ

228.000 đồng/ 01 tín chỉ

Thực hành

224.400 đồng/ 01 tín chỉ

286.800 đồng/ 01 tín chỉ

 

C. THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ:

 

Thời gian nộp học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 22/09/2016.

Sau thời gian trên, học sinh sinh viên chưa nộp học phí không được dự thi (kể các các học phần thi lại đã học và thi lần 1 ở các kỳ trước), không xét thi đua, học bổng, bảo lưu kết quả học tập, xác nhận,…

Đối với các lớp tín chỉ sau thời hạn trên sẽ hủy đăng ký học phần nếu chưa đóng học phí.

Sinh viên tra cứu học phí trực tuyến tại địa chỉ: http://sv.tic.edu.vn (Đăng nhập bằng mã SV--> Chọn mục Công nợ sinh viên)

Cố vấn học tập tra cứu Danh sách nợ học phí của lớp: đăng nhập vào Phần mềm đào tạo PMT (Chức năng Tài chính --> Báo cáo công nợ -->  Báo cáo công nợ sinh viên--> Chọn học kỳ, bậc học, ngành học, lớp học cần xem danh sách nợ học phí)

 

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị, Cố vấn học tập và HSSV trong toàn trường thực hiện đúng tinh thần thông báo trên.

 

 Nơi nhận :                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-  BGH (để báo cáo);

-  Các phòng, khoa, tổ BM;                                                                   

-  Website trường, phòng ĐT;                                                                 (Đã ký)

-  Lưu: VT, ĐT .                                                                         

                                                                                       TS. Trần Đắc Lạc

 

TẢI THÔNG BÁO ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY

CHUYÊN MỤC
dang-ky-tuyen-sinh
TIN TỨC NỔI BẬT