Tin giới thiệu

Thư ngỏ gửi Cựu Học sinh Sinh viên TIC

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 09/04/2016

Xem tiếp

Các văn bản

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Cơ cấu tổ chức

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Cơ cấu tổ chức của trường hiện nay bao gồm: Ban giám hiệu, 8 Phòng, 9 Khoa, 2 Tổ bộ môn trực thuộc, 02 Ban (Ban quản lý xây dựng và Ban quản trị mạng & Wedsite) và các Trung tâm.

Xem tiếp

Công đoàn

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Đảng bộ

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Ban Giám Hiệu

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Thành tích đạt được

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 02/12/2015

Xem tiếp

Chất lượng đào tạo

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 02/12/2015

Chương trình đào tạo của nhà trường thực hiện theo chương trình khung của Bộ ban hành, luôn gắn liền với yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Trường thực hiện nghiêm việc quản lý qúa trình đào tạo, chú trọng giáo dục toàn diện nên chất lượng đào tạo nhất là tay nghề của học sinh luôn được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài ngành đánh giá cao.

Xem tiếp

Cơ sở vật chất

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 02/12/2015

Về sách giáo khoa tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh: Trường dựng một Thư viện hiện đại trong đó có trung tâm quản lý dịch vụ thông tin với diện tích 600 m2 với nhiều sách, tạp chí phục vụ cho giáo viên và học sinh tham khảo. Phòng đọc có sức chứa 250 chỗ ngồi, với hệ thống máy tính nối mạng.

Xem tiếp

Chức năng và nhiệm vụ

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 02/12/2015

Xem tiếp
CHUYÊN MỤC
dang-ky-tuyen-sinh
TIN TỨC NỔI BẬT