Hội nghị Khoa học đợt 2

Trung tâm Đào tạo & HTQT | 30/12/2016

Kế hoạch Hội nghị xét duyệt và nghiệm thu các đề tài khoa học đợt 2 năm học 2016-2017
Xem tiếp

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016

Trung tâm Đào tạo & HTQT | 15/12/2016

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp Quốc gia và Cấp Bộ Công thương năm 2018
Xem tiếp

Thông báo Kế hoạch nghiệm thu

Trung tâm Đào tạo & HTQT | 09/12/2016

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Công thương năm 2016
Xem tiếp

Thông báo nhiệm vụ KH&CN Cấp Quốc gia và Cấp Bộ Công thương

Trung tâm Đào tạo & HTQT | 08/12/2016

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp Quốc gia và Cấp Bộ Công thương năm 2018
Xem tiếp

Xét công nhận sáng kiến

Trung tâm Đào tạo & HTQT | 08/12/2016

Thông báo về Kế hoạch xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017
Xem tiếp

Thông báo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Trung tâm Đào tạo & HTQT | 08/12/2016

Thông báo triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần 7 (2016-2017)
Xem tiếp

Hội thảo Khoa học

Trung tâm Đào tạo & HTQT | 15/11/2016

Hội thảo Khoa học đề tài cấp Bộ năm 2016 " Thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng tầng cố định pha hơi"
Xem tiếp