Thông báo về việc HSSV còn dư nợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cam kết trả nợ

Phòng Công tác HSSV | 11/04/2017

Phòng Công tác HSSV Thông báo về việc HSSV các khóa CĐ37, CĐLT38, TC38 còn dư nợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cam kết trả nợ
Xem tiếp

Thông báo Về việc bổ sung hồ sơ lý lịch của Học sinh - sinh viên

Phòng Công tác HSSV | 03/04/2017

Phòng CTHSSV Thông báo Về việc bổ sung hồ sơ lý lịch của Học sinh - sinh viên
Xem tiếp

Thông báo về việc viết cam kết trả nợ vay tín dụng cho NHCSXH

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 18/11/2016

Về việc viết cam kết trả nợ vay tín dụng cho NHCSXH
Xem tiếp

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục vay vốn đối với HSSV năm học 2016-2017

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 18/11/2016

Về việc hướng dẫn thủ tục vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017
Xem tiếp