Những đối tượng được tăng lương từ 6/4/2015

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Ngày 12/02/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2015/MĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Theo đó từ 6/4/2015, 11 đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống sẽ được hưởng mức lương tăng thêm hàng tháng.
Xem tiếp

Một số điểm mới của Bộ luật lao động năm 2012

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Bộ luật Lao động trước đây được Quốc hội khoá IX, thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994 và được sửa đổi bổ sung ba lần vào các năm 2002, 2006 và 2007. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Bộ luật Lao động mới ngày 18/6/2012. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 thay thế Bộ luật Lao động năm 1994 (sửa đổi các năm 2002, 2006 và 2007) và có một số điểm mới đáng lưu ý như sau:
Xem tiếp

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Trong chương trình phiên họp chiều 22/6 của Quốc hội, đã có 404/419 đại biểu (chiếm tỷ lệ 81.78%), biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ sau một năm nghỉ việc.
Xem tiếp

Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động.

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động. Theo đó
Xem tiếp