Hướng dẫn thực hiện đề tài KHCN

Trung tâm Đào tạo & HTQT | 10/11/2016

Hướng dẫn thực hiện đề tài KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Trường
Xem tiếp

Các Quy định và Quy chế NCKH

Trung tâm Đào tạo & HTQT | 27/10/2016

Quy chế Quản lý Hoạt động Khoa học và Công nghệ trong Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-CĐCN-QLKH&HTQT ngày 22/3/2016
Xem tiếp