Công ty TNHH Hoàng Hà

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 22/02/2017

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, ngày 13/2/2017 Nhà trường và Công ty TNHH Hoàng Hà đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác
Xem tiếp

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hy Viễn

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 11/01/2017

Nhằm tạo hỗ trợ cho HSSV trong thực tập và tìm kiếm việc làm, ngày 29/12/2016 Nhà trường đã lý Biên bản ghi nhớ với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hy Viễn
Xem tiếp

Công ty Cổ phần Phụ liệu may Nha Trang

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 11/01/2017

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và Công ty CP Phụ liệu may Nha Trang đã ký Biên bản ghi nhớ
Xem tiếp

Công ty Cổ phần Kỹ thuật TADICOBA

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 20/09/2016

Nhằm hỗ trợ thực tập cho 57 HSSV ngành Cơ khi và điện lạnh, ngày 17/08/2015 trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và Công ty Cổ phần Kỹ thuật TADICOBA đã ký hợp đồng hỗ trợ thực tập số 366/HĐ-CĐCN-TADICOBA
Xem tiếp

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 20/09/2016

Ngày 17 tháng 03 năm 2015, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 đã ký Hợp đồng số 115/HĐ-CĐCN-LILAMA 45.3 nhằm hỗ trợ thực tập cho HSSV ngành Điện.
Xem tiếp

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hoàng Long - Tập đoàn Hải Thạch

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 19/09/2016

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ thực tập có lương cho HSSV, ngày 28 tháng 4 năm 2016, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hoàng Long - Tập đoàn Hải Thạch đã ký hợp đồng hỗ trợ thực tập số 04/HĐ-HL-CĐCN.
Xem tiếp

Công ty TNHH Đầu tư Hợp tác Quốc tế DAYSTAR

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 19/09/2016

Để tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tiếp cận trong việc du học liên thông với nền giáo dục Nhật Bản, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và Công ty TNHH Đầu tư Hợp tác Quốc tế DAYSTAR đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác số 554/BBGN-CĐCN-DAYSTAR ngày 19 tháng 05 năm 2016.
Xem tiếp

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Vạn Phát

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 06/09/2016

Ngày 25 tháng 8 năm 2016 trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và Công ty TNHH Rượu Vạn Phát đã ký biên bản ghi nhớ về việc phối hợp đào tạo và tuyển dụng học sinh, sinh viên.
Xem tiếp

Công ty Cổ phần Cơ Khí ViNa Nha Trang

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 09/08/2016

Ngày 30 tháng 7 năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Khí ViNa Nha Trang và trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã ký Biên bản hợp tác ghi nhớ.
Xem tiếp

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ

Trung tâm Hướng nghiệp & TV việc làm | 02/08/2016

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh sinh viên Thực tập tốt nghiệp và có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Doanh nghiệp với nhà trường. Ngày 18 tháng 05 năm 2015 trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ đã ký biên bản hợp tác số 220/BBGN-CĐCN- STK.
Xem tiếp