Mẫu phiếu bổ sung lý lịch của CBVC

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Mẫu đơn xin nghỉ không lương

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Hồ sơ và mẫu đơn đề nghị công nhận văn bằng

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản, nghỉ ốm, việc riêng...

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Mẫu đơn đăng ký dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Mẫu Biên bản xét đề nghị công nhận hết thời gian thử việc

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Mẫu đơn xin xét hết thời gian thử việc

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp

Bản kiểm điểm nâng lương

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa | 27/12/2015

Xem tiếp