GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM SINH VIÊN

                                          I. THÔNG TIN

 1.                   * Địa chỉ: Phòng 108B1, Cơ sở 1, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

 2.  

                    * Điện thoại: 057.3 810 848

 3.                   * Email trung tâm: vieclamcdcn@gmail.com

 4.                   * Nhân sự:

           - Giám đốc:  ThS. Võ Văn Lợi                     

                 + Email: loictsv@gmail.com  

                 + Điện thoại liên hệ: 0914789790

                               -  Nhân viên

                            + CN. Nguyễn Thị Tuyết Sương     

                                      Email: suongpcthssv@gmail.com

            II. CHỨC NĂNG
           Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho người học. Giúp người học định hướng nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong học tập để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
III. NHIỆM VỤ
           Tư vấn giới thiệu về nghề, chuyên ngành đào tạo của nhà trường, cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho đối tượng tuyển sinh của nhà trường.
            Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ được đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, nghề được đào tạo cho người học của nhà trường.
           Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để hòa nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.
           Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc.
            Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm…
            Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp.
             Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng cho người học.
            Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi làm việc như: Làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình huống phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng…
           Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.
           Khảo sát, thống kê về việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.
           Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành, nghề mà nhà trường đào tạo và thu thập thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi tốt nghiệp.
           Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
          Liên lạc, phối hợp với những người đã từng học tập tại trường, các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động thực tập, thực hành, hướng nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ người học.
           Lập hồ sơ theo dõi, hỗ trợ toàn thể học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường của trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.
       Tham mưu đề xuất bồi dưỡng tay nghề cho HSSV sau khi tốt nghiệp theo yêu cầu của doanh nghiệp, tham gia đóng góp cải tiến chương trình đào tạo của Trường.
          Khảo sát thực tế tại doanh nghiệp đưa ra dự báo nhu cầu nhân lực (dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) cho Trường đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định.
          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.